Nyhetsarkiv

Lokale lønnsforhandlinger i Kriminalomsorgen 2022
Under hovedtariffoppgjøret ble det fastsatt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning pr. 1. mai 2022
Hvordan står det egentlig til med norsk kriminalomsorg?
Uten kompetente ansatte - ingen kriminalomsorg
Kort eller lang stige?
Sentrale eller lokale tillegg? Dette betyr lønnsoppgjøret for deg.
Medlemspris på reiseforsikring for korte og lengre turer
Reisesyk, eller har du reisefeber?
Noen kommentarer knyttet til lønnsoppgjøret
Foto: Vetle Daler Lønnsdebatt er bra, men den må holdes saklig og fokusert
Utfyllende informasjon om hovedtariffoppgjøret i Staten
Årets hovedoppgjør endte med en ramme på 3,84% med virkningstidspunkt fra 1. mai. YS Stat fikk med dette resultatet gjennomslag for kravet om et bedre resultat enn i frontfaget, som endte på 3,7%
Lønnsoppgjøret i Staten i havn 18 timer på overtid
Foto: Frode Sunde / TV 2 Medlem av forhandlingsdelegasjonen til YS Stat, forbundsleder Tor Erik Larsen
Kriminalomsorgens Yrkesforbund om revidert nasjonalbudsjett 2022
Etaten er allerede et synkende skip!
Lønnsoppgjøret i Staten er i gang
Vi kan ikke akseptere nok et år med reallønnsnedgang. Våre medlemmer er med på å få samfunnet til å fungere. Vi forventer derfor at staten gir oss betalt for innsatsen, sier Larsen.
KYs kvinnekonferanse 2022
En inspirerende og motiverende konferanse med varierte foredragsholdere fra start til slutt!