Nyhetsarkiv

Yrkesskade
Hver dag opplever ansatte i kriminalomsorgen en eller flere volds/trusselhendelser
Minneord for Knut Bjarkeid fra Yngve Hammerlin
KY-løpet #kyinvitationalhalvmaraton i Bodø – en fantastisk sosial løpeopplevelse
For andre år på rad arrangerte lokalforeningen KY Nordland med superengasjerte Espen Almbakk i spissen nylig halvmaraton i Bodø
Med ønske om en god sommer
Første halvår er unnagjort og det begynte som fjoråret avsluttet, med smittevernstiltak i fokus, både på jobb og privat
Hvorfor fokus på PTSD?
Fengselsbetjenter er i stor grad selektert gjennom evne til å vise empati, og dermed en spesielt utsatt gruppe opp imot sekundær traumatisering.
Til minne om Knut Bjarkeid
Nordea Direct setter NED renten på Boligstart – igjen!
Kriminalomsorgens Yrkesforbund oppretter kurstilbud til ledere
Forbundet oppretter fra høsten et kurstilbud til medlemmer som er ansatt i stillinger som ledere
Bokutgivelse av Birgitte Langset Storvik
Storvik er jurist og har jobbet som juridisk saksbehandler i Oslo fengsel og Ullersmo fengsel, og som inspektør i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. I dag jobber hun som førstelektor ved Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter. Hun har gitt ute en rekke fagbøker og publikasjoner innenfor fagområdet straffegjennomføring.
Samboerkontrakt – hvorfor, hvem, hva, når og hvordan?
Trenger du hjelp med å inngå en samboerkontrakt, eller annen privatjuridisk bistand?