Yrkesskade

Hver dag opplever ansatte i kriminalomsorgen en eller flere volds/trusselhendelser

Den nåværende situasjonen, med ulikebehandlingen mellom politi og andre statlige etater, deriblant Kriminalomsorgen, kan tyde på manglende forståelse for arbeidslivets virkeligheter hos den lovgivende forsamling.

Hver dag opplever ansatte i kriminalomsorgen en eller flere volds/trusselhendelser.
Hver dag må vi gripe inne eller på andre måter bruke fysisk makt for å hindre alvorlig skade på person…

Ingen betviler at vi er i tjeneste når vi gjør dette, men forberedelsene er noe annet. De utallige timene med øvelser som skal sikre at vi griper inn på en forsvarlig måte, men allikevel så humant som mulig og at vi aldri bruker for mye makt. Disse øvelsene danner grunnlaget for en sikker gjennomføring, men allikevel er du ikke yrkesskadeforsikret?

For Kriminalomsorgens Yrkesforbund har dette lenge vært uforståelig, og etter at politiet fikk endret sin særlovgivning på området, kan vi bare konkludere med at det må være en tverrpolitisk motvilje over flere år som er årsaken til at øvelser ikke er dekt som yrkesskade.

Den nåværende situasjonen, med ulikebehandlingen mellom politi og andre statlige etater, deriblant Kriminalomsorgen, kan tyde på manglende forståelse for arbeidslivets virkeligheter hos den lovgivende forsamling.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund krever endring NÅ. Ytterligere utredninger er unødvendige.

Forbundsleder Tor Erik Larsen
tor.larsen@ky.ys.no
Tel. 480 58 320