Sommer, sol og en kriminalomsorg i krise!

Som forbundsleder i KY er det dessverre altfor sjelden jeg får fremsnakket kriminalomsorgen og den fantastiske jobben som blir gjort. På tross av dårlige rammebetingelser så redder dere liv hver dag!

Vi er vant til at kriminalomsorgen kun blir nyheter med negativt fortegn, det er ingen årsrapporter eller tilsyn som sier hvor mange vi har reddet og ingen mediehus som hamrer på portene for å høre om våre suksesser. 

I 2023 har den negative omtalen allikevel nådd nye høyder. Du trenger ikke ha en overutviklet rettferdighetssans, for å kjenne på urettferdighet når ansatte, ledere, region og KDI blir filleristet av Sivilombudet. 

Bare for å slå det fast, kriminalomsorgen har et enormt forbedringspotensial og i den forstand er rapporten fra Sivilombudet svært velkommen. 
Allikevel mener jeg at Sivilombudet kun peker på konsekvenser av en politisk styrt krise, og ikke årsakene.

Uavhengig sammensetning av regjering og storting og uavhengig av hvem som er justisminister, landets politikere har kollektivt valgt den blå pillen. De ønsker rett og slett ikke å vite hvor ille tilstanden egentlig er i kriminalomsorgen. 

I så måte er Sivilombudets rapport en vekkelse for alle som ikke vil vite, men rapporten oppleves også som en anklage om dårlige holdninger og manglende profesjonalitet mot de ansatte i kriminalomsorgen og det aksepterer jeg ikke. Norsk kriminalomsorg består av selvoppofrende mennesker, som i stor grad lykkes på tross av rammebetingelsene og som betaler kostnaden med egen uhelse, til det beste for samfunnet, innsatte og kriminalomsorgen.

Å jobbe i kriminalomsorgen er et valg som innebærer mye mer enn «bare» å ta den røde pillen, det betyr også å forsøke å gjøre en forskjell, ta ansvar for samfunnets sikkerhet og bidra til endring. Dessverre har det også blitt ensbetydende med å bli utsatt for vold/trusler, å bli nedvurdert av domstolene, sjikanert av samfunnet, politisk uinteressant, bli lønnstaper, bli fratatt ressurser samtidig som arbeidsoppgavene øker, uhelse både somatisk og psykisk og nå også ansvarliggjort for manglende politisk vilje….

Er det rart at kriminalomsorgen sliter med rekrutteringen? 

Sivilombudets rapport burde ikke være sjokkerende for noen, dette har blitt varslet i årevis, det som er sjokkerende er den manglende viljen til å sikre en forsvarlig drift av kriminalomsorgen. Og for de som enda ikke har fått opp øynene og tror at situasjonen på Bredtvet er enkeltstående og kun en konsekvens av dårlig ledelse og dårlige holdninger hos de ansatte, dere må våkne!
Dette er virkeligheten i kriminalomsorgen og har vært det ganske lenge, for hver dag som går så blir det litt verre og det blir litt færre ansatte… det eneste som øker er bruddene på arbeidsmiljøloven, lengden på daglig arbeidstid, overtidsbruken og overtidsbehovet, utryggheten for de ansatte, sykmeldte ansatte og antallet ansatte som slutter.

Kriminalomsorgens Yrkesforbund kartla medlemmenes motivasjon, trivsel og lønn i årsskiftet. På spørsmål om medlemmene vurderer å slutte i kriminalomsorgen, gå over i annen jobb eller pensjonere seg svarte medlemsmassen følgende:
74,59 % JA, jeg vurderer å slutte i kriminalomsorgen mens 25,41 % svarte NEI. Denne undersøkelsen har på ingen måte overrasket oss, men den har bekreftet og lagt et faktagrunnlag for hvor vi har fokuset og hva vi må jobbe aktivt med videre i partssamarbeidet.

Dersom vi skal ha en kriminalomsorg i fremtiden så må det handles nå og det må handles politisk. Det er storting og regjering som har skapt denne krisen, men de kan også løse den.

Til alle dere som fortsatt er på jobb har jeg bare en ting å si, tusen takk! Jeg skulle ønske at resten av samfunnet så det jeg ser, hvordan dere endrer fokus fra hindring til utfordring, hvor stolt dere er av samfunnsoppdraget og hvor viktig det er å utgjøre en forskjell og redde menneskeliv.

Dessverre kan jeg ikke love dere at det blir bedre i morgen, men jeg kan love dere at jeg og resten av KY skal fortsette å kjempe for en bedre hverdag for dere. Ikke bare i dag og i morgen, men også i fremtiden.

Håper sommeren gjør dere godt, at dere får sårt tiltrengt fritid og tid med familien, slik at dere kan komme tilbake godt uthvilte og forhåpentligvis til en litt bedre hverdag enn den dere forlot før ferien. 

Beste hilsen,
Tor Erik Larsen