Gratulerer med tittelen fengselsbetjent!

160 nyutdannede fengselsbetjenter er nå klare for plikttjeneste på ulike enheter i Kriminalomsorgen

Denne måneden ble Erik og hans kolleger uteksaminert etter to års utdanning på Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter (KRUS). Aspirantene har gjennom utdanningen tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter som skal legge et godt grunnlag for yrkesutøvelsen som fengselsbetjent. I løpet av utdanningen har Erik også vært KYs lokalleder på KRUS, noe som krever et ekstra ansvar utover hva som forventes. Som tillitsvalgt på KRUS er man bindeleddet mellom aspirantene/medlemmene og KYs sekretariatet, i tillegg til at man representerer kollegene inn i læring- og arbeidsmiljøutvalg og studiekvalitetsutvalget.

Vi har tatt en prat med Erik om tiden som aspirant og som KYs lokalleder på KRUS. Han vil ta oss gjennom reisen som aspirant og frem til i dag som pliktårsbetjent. Det er spennende å høre om hans tanker og refleksjoner rundt utdanningen og om fremtiden i kriminalomsorgen.

Det er ikke alle som tar på seg verv i løpet av studietiden og yrkeskarriere, hvorfor valgte du å engasjere deg gjennom KY styret på KRUS?

– Jeg valgte å engasjere meg fordi jeg ønsket å være med på å bidra til at aspiranter får den informasjonen de bør og skal ha, om blant annet lønn, rettigheter, tilbud og andre muligheter. Jeg så på dette som en mulighet til å tilegne meg nye kunnskaper og erfaringer samt utfordre meg slik at jeg kunne vokse og utvikle meg selv.

Dere har jo nå studert og vært ansatt i to år på KRUS, hva har du og KY styret gjort dere av erfaringer?

– Jeg har erfart hvor viktig fagforeningene er for ansatte, og hvor mye jobb som legges ned for at ansatte skal få det de har krav på. Jeg har fått mulighet til å delta på ulike kurs, landsmøte og samarbeid med KRUS.

Hva er du og KY styret mest tilfreds med når det gjelder aspiranttiden og det å være leder av KY styret?

– Jeg er godt fornøyd med hvordan styret har samarbeidet og at vi har unngått noen større konflikter eller uheldige situasjoner. Det kan være krevende å være aspirant, og det er dermed fint som leder å kunne prate og drøfte med for eksempel nestleder om ulike caser som må løses eller avklares.

Det dukker jo opp noen saker i løpet av aspiranttiden, hvilke saker har dette kullet vært mest opptatt av?

– Kullet har vært veldig opptatt av kantina på skolen, særlig pris og tilbudet de har hatt. Det har også vært fokus på dette med skademeldingsskjema og hvordan dette burde gjennomgås fra KRUS sin side før vi startet i praksisåret.

Dere har jo løftet noen saker, har dere fått gjennomslag for noen av sakene?

– I kantina har det blitt satt opp ekstra mikrobølgeovner som et tiltak for å redusere kø ettersom kantina doblet prisene under vårt siste semester. KRUS ser også på muligheter for å ha informasjon om skademeldingsskjema for neste kull med aspiranter som skal ut i praksis.

Jeg er godt fornøyd med hvordan styret har samarbeidet og at vi har unngått noen større konflikter eller uheldige situasjoner. Det kan være krevende å være aspirant, og det er dermed fint som leder å kunne prate og drøfte med for eksempel nestleder om ulike caser som må løses eller avklares.

Erik

Hva vil du trekke frem som det beste med å være aspirant?

– Det beste med å være aspirant er samholdet og alle relasjonene man bygger gjennom en variert utdannelse. Vi knytter et unikt bånd med hverandre fordi vi står sammen i svært krevende situasjoner sammen i praksisåret og under øvelser. Videre så er det fint å kunne studere samtidig som man tjener penger uten å måtte jobbe ekstra ved siden av skolen.

Er det noe du tenker fengselsbetjentutdanningen kan forbedre?

– Jeg tenker at KRUS bør se på muligheter for å kunne sosialisere seg med andre høgskole/utdanninger. Eksempelvis gjennom studentorganisasjoner. Jeg tenker også at det burde vært mer case/scenario trening på skolen slik at man er best mulig forberedt på hva man kan møte på i praksis.

Vil du trekke frem noe som har overrasket deg positivt og negativt i løpet av utdanningen?

– Det som jeg ble mest positiv overrasket over er hvor godt kjent man blir og hvor glad man blir i aspirantene man studerer med og kollegaer jeg møtte i praksis. Jeg er også veldig overrasket over hvor fort tiden har gått og hvor mye jeg faktisk har fått oppleve i løpet av 2 fantastiske år.

– Det som har overrasket meg mest negativt er hvor krevende situasjon kriminalomsorgen faktisk står i. Det er sjokkerende å høre på andre aspiranter fortelle om deres erfaringer og opplevelser fra praksis. Særlig med tanke på bemanning, sykdom og mangel på kompetanse blant ansatte.

Har du noen tips og råd til kandidatene som søker utdanningen og som begynner som aspirant i august?

– Mitt beste tips er å nyte tiden som aspirant selv om den til tider føles uendelig lang og veldig krevende. Miljøet er unikt og man bygger relasjoner med andre aspiranter som kan vare livet ut.
Videre så er det viktig å lytte og være ydmyk når man er ute i praksisåret. Selv om mange har vært vikarer tidligere så har man fortsatt veldig mye å lære!

Hvilke tanker har du om pliktåret?

– Tankene mine om pliktåret er at det blir veldig spesielt å endelig kunne gå rundt  i fengselet og kalle seg for fengselsbetjent. Jeg gleder meg og gruer meg til å kjenne på ansvaret. Det blir spennende å se et nytt fengsel og hvilke forskjeller det er både med ansatte og innsatte.
Jeg gleder meg veldig til å komme i gang og få utfordret meg på nye måter!

Har du noe du vil si til enhetene som får nye pliktår?

– Ta alle oss pliktårsbetjentene godt imot! Vær tålmodig med oss! Selv om vi nå er fengselsbetjenter, har vi fortsatt mye å lære. Vær gode forbilder slik at vi får utviklet oss til å bli gode betjenter og kollegaer.

Hva vil du si til dine kollegaer som nå går ut i pliktår? Og har du noen gode tips og råd?

– Først og fremst må jeg si lykke til, og takk for to fine år som aspirant! Jeg håper alle får et fint og lærerikt pliktår, enten det er i Vadsø i nord eller Mandal i sør. Jeg ønsker å råde alle til å fortsette å tørre og spørre og feile. Selv om vi nå er formelt ferdig utdannet, har vi alle en lang vei å gå for å nå det fulle potensiale! Fortsett å spørre og vær nysgjerrig. Ingen spørsmål er dumme!

Vi ønsker å takke Erik, Marcus, Anniken, Erlend, Alette, Guro og Linn Nathalie for innsatsen, det har vært lett å samarbeide med dere, og dere har vært flinke til å søke råd. Dere er en positiv og blid gjeng som gjerne stiller opp og som tar i et ekstra tak når det trengs. Vi håper dere fortsetter å engasjere dere ut over jobben som fengselsbetjent og at dere tar på dere verv i fremtiden!

Det som jeg ble mest positiv overrasket over er hvor godt kjent man blir og hvor glad man blir i aspirantene man studerer med og kollegaer jeg møtte i praksis. Jeg er også veldig overrasket over hvor fort tiden har gått og hvor mye jeg faktisk har fått oppleve i løpet av 2 fantastiske år.

Erik

Vi ønsker også å gratulere alle dere som ble uteksaminert til pliktår og som nå har fått yrkestittelen fengselsbetjent! Vi gleder oss over nye kolleger og håper vi ses ute på enheten rundt forbi! Vi ønsker dere tillykke med jobben og samfunnsoppdraget. Ta godt vare på deg selv og hverandre.

Din trygghet er vårt ansvar!

Kontaktperson
Ina Nyheim Bruun
Ina Nyheim Bruun
Rådgiver
47 25 70 32
Se e-post