Ny erstatningsordning for ansatte trer i kraft

Fotograf: Kriminalomsorgen / Christian Wangberg

Dette er en svært gledelig nyhet for alle som er ansatt i Kriminalomsorgen!

Regjeringen har nå sendt ut en pressemelding om at Stortinget den 11. juni enstemmig vedtok lov om endring av Straffegjennomføringsloven (erstatning for skader under pålagt organisert trening mv.)

Loven ble sanksjonert av Kongen i Statsråd 21. juni, og trer i kraft med umiddelbar virkning!

Dette er en svært gledelig nyhet for alle som er ansatt i Kriminalomsorgen!

Vi i KY har jobbet med denne sak minst tilbake til 2016/2017. Dessverre var dette en periode hvor Justisministerne ble skiftet ut relativt ofte, så det utfordret kontinuiteten i arbeidet. Særlig da på politisk side. 

Vi har hatt hyppig dialog med politisk nivå rundt denne saken. Både via telefon, mail og fysiske møter. Alle har vært enige med oss i at dette er en sak som er viktig. Ikke bare for Kriminalomsorgen og deres ansatte, men også for samfunnssikkerheten for øvrig. Derfor fremstår det jo litt underlig at det har trukket såpass langt ut i tid. 

Politiet fikk gjennomført sin endring i denne sak tilbake i september 2022. Endringen ble da kun gjort i politiloven. Igjen stilte vi kritiske spørsmål til hvorfor ikke hele Justissektoren ble tatt under et arbeid, uten at vi fikk veldig gode svar tilbake. Sannheten er vel igjen at politiet har en bedre klang, både politisk og i samfunnet for øvrig. 

Men heldigvis har vi hatt god drahjelp av politiske kontakter, som har stått på videre for å få til tilsvarende ordning. At det har dratt ut i tid får vi ikke gjort noe med nå. 

Nå er vi bare glade for at det etter mange års arbeid har kommet et positivt resultat, også for oss. Vi krysser fingrene for at andre yrkesgrupper også blir sett og hørt, og får til løsninger også for sine! 

Nå fortsetter jobben med å få endringer i yrkesskaderegelverket til SPK, samt Folketrygdlovens §13, med full styrke. Vi vil ha PTSD inn i regelverket som en anerkjent yrkesskade. NÅ!

Vi takker våre bidragsytere for all hjelp og jobb i denne saken! 

Kontaktperson
Erling Rafoss
Erling Rafoss
Politisk kontakt/regionstillitsvalgt
99 73 17 92
Se e-post