Kartlegging av psykiske belastninger over tid

Foto: Kriminalomsorgen/Christian Wangberg. KY oppfordrer ansatte til å gjennomføre undersøkelsen

Det ble vedtatt i SAMU 13.10.21 at Kriminalomsorgen skal gjennomføre en kartlegging av psykiske belastninger hos ansatte i Kriminalomsorgen. Kartleggingen blir gjennomført av Rambøll og vil bli sendt ut elektronisk til ansatte som er i direkte kontakt med innsatte, samt de som har sluttet i Kriminalomsorgen de siste 5 årene.

En liknende kartlegging ble gjennomført i Danmark i 2019, og avdekket en høy grad av forekomst av PTSD-lignende symptomer blant ansatte i Kriminalforsorgen. Basert på avvik og erfaringer, går vernetjenesten ut fra at enkelte av våre ansatte også har disse symptomene.

I tillegg til at det skal registreres belastninger av enkelthendelser ønsker vi også å kartlegge belastninger som over tid kan føre til stressreaksjoner, avmakt og frykt. Vernetjenesten poengterer at det er viktig å reflektere over dette når man svarer.

Vernetjenesten oppfordrer samtlige ansatte til å gjennomføre undersøkelsen og oppmuntre kollegaer til å gjøre det samme. Dette gir oss nyttig informasjon slik at vi kan sette inn de rette tiltakene for å bedre situasjonen i Kriminalomsorgen.