På denne siden finner du:

1. Utlysing av stilling

2. Likestilling

3. Tilsettingsråd

 

1. Utlysing av stilling

De tillitsvalgte skal ha anledning til å uttale seg om utlysningsteksten før en stilling kunngjøres (§21).I tillegg kan tillitsvalgte kreve å få drøfte lønnsplasseringen (HTA 2.3.8)

2. Likestilling (HA§21):

Tilpasningsavtalen til hovedavtalen sier at kvinner og menn skal gis like muligheter til jobbutvikling.  Ved opprettelse av arbeidsgrupper, utvalg, råd, prosjekter osv. skal begge kjønn være representert. Ledere skal legge til rette for at også de som er ute i omsorgspermisjon også kan gjennomføre opplæring/ videreutdanning. Kviner skal kvoteres inntil 40% kvinnelige ansatte både som ledere og øvrig uniformert personell.

3. Tilsettingsråd

I tillegg skal representanter fra de tilsatte være med i tilsettingsrådene. Disse representerer da de tilsatte og ikke den enkelte forening. Regelverket rundt dette finner man i personalreglementet for Kriminalomsorgen.

Arbeidsgiver har ansvaret for opplæring av representantene til tilsettingsrådet.