På denne siden finner du:

1. Arbeidsgivers styringsrett

2. Hvem er partene

3. Hovedavtale

4. Medbestemmelse i tilsettingssaker

 

1. Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett vil indirekte si at arbeidsgiver har rett til å gjøre det han ønsker på arbeidsplassen, med mindre det er regulert i et lovverk. Styringsretten er i utgangspunktet en ulovfestet norm. Regjeringen har i NOU 1997: 25 beskrevet styringsrett som:

«Retten til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør. Styringsretten omfatter m a o arbeidsgivers rett til å ansette og si opp arbeidstakere, å disponere arbeidstakers tid – innenfor rammene av arbeidstiden – og bestemme hvem som skal gjøre hva, når og hvordan. Den begrenses av innholdet i

  • Lover
  • Rettspraksis
  • Avtaler
  • Sedvane
  • Demokratiseringen i arbeidslivet generelt»

I tillegg til styringsrett har også arbeidsgiver en tilretteleggingsplikt og omsorgsansvar. Formålsparagrafen i hovedavtalen dekker veldig mye av dette, og er en god “leveregel” i arbeidslivet.

Styringsrett

Les mer her:

2. Hvem er partene?
3. Hovedavtalen (HA)
4. Medbestemmelse i tilsettingssaker