business-graphics-1236304Omstilling kan defineres til å omfatter endringer på samfunnsnivå, virksomhetsnivå og personnivå. Heftet «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser» nevner følgende som omstilling; løpende endringer, effektiviserings- og
utviklingstiltak, omstruktureringer og formell organisasjonsendring, herunder endring av tilknytningsform.

Her kan du lese mer om omstilling:

KMDs orientering om omstilling

Særavtale om bruk av virkemidler ved omstilling i staten

YS Stats «hjelpemidler i forbindelse med omstilling»

 

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser      idebanken

 

 

 

 

 

 

 

 

arbeidstilsynetFra stat til marked

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dreiebok