Erling Rafoss

Erling Rafoss
Stilling
Styremedlem - Regiontillitsvalgt region sørvest
Kontakt
99 73 17 92
Last ned visittkort

Politisk kontakt for KY. Rafoss har et ansvar for å følge opp politisk ledelse og opprettholde dialog innenfor justisfeltet.