Laster Arrangementer

Hovedkurs

Kurset gir en grunnleggende innføring i Hovedavtalen og andre avtaler av betydning for partssamarbeidet i Kriminalomsorgen.

Målgruppe: Nye tillitsvalgte og medlemmer som ønsker tillitsverv.

Søknad om opptak til kurs sendes pr. e-post til registrering@ky.ys.no

I søknaden oppgis navn, lokalforening og eventuelle tillitsverv. Eventuell erfaring rundt tema for kurset bes oppgitt.

Søknadsfrist: 15. august