Laster Arrangementer

Tjenestemannsrett 2

Arrangement Tags:

På dette kurset går vi gjennom regelverket knyttet til håndtering av personalsaker. Særlig fokus er rettet mot fullmektigrollen, saksbehandlingsreglene og ansettelsesrådets rolle i saker om ordensstraff, avskjed, oppsigelse, omstilling/endringsoppsigelse, permisjon, fortrinnsrett og andre forhold rundt formell håndtering av ansettelsesforhold.

Kursets beskrivelse:
På dette kurset går vi gjennom regelverket knyttet til håndtering av personalsaker. Særlig fokus er rettet mot fullmektigrollen, saksbehandlingsreglene og ansettelsesrådets rolle i saker om ordensstraff, avskjed, oppsigelse, omstilling/endringsoppsigelse, permisjon, fortrinnsrett og andre forhold rundt formell håndtering av ansettelsesforhold.

Målgruppe for kurset:
Ansattrepresentanter i ansettelsesråd og tillitsvalgte eller medlemmer som bistår som fullmektig i personalsaker.

Det er en fordel, men ikke et krav om gjennomført grunnleggende tillitsvalgtskolering og deltakelse på kurset tjenestemannsrett 1 eller tjenestemannsrett for ledere.

Søknadsfrist 15. mars
Påmelding sendes linn.olsen@ky.ys.no
Merk e-posten med «tjenestemannsrett 2»

*Merk at påmelding ikke er garantert plass. Vi foretar en utvelgelse etter hvor mange som ønsker deltakelse på kurset