Alvorlig psykisk syke skal ikke være i fengsel

Foto: Christian Wangberg / Kriminalomsorgen

Staten må ta et forsterket ansvar for den sårbare gruppen innsatte. Alvorlig psykisk syke skal ikke være i fengsel og antall plasser i psykiatrien må økes!

I dag er det altfor mange innsatte i norske fengsler med alvorlige psykiske lidelser, samtidig som det er for få plasser i psykiatrien.