Åpningen av Agder fengsel, avdeling Mandal

Offisiell åpning Agder fengsel

Justisminister Monica Mæland klipper snoren

Norges nyeste og mest fremtidsrettede fengsel åpnet i dag, gratulasjoner fra KY til Kriminalomsorgsdirektoratet, Kriminalomsorgen i region Sørvest og alle ansatte ved Agder fengsel.

Fra venstre: KYs forbundsleder Tor Erik Larsen, Erling Rafoss (regionstillitsvalgt) og Thomas Rosenvinge (lokalleder).

Vi håper samtidig at justisministeren og resten av regjeringen vil være med å bygge opp igjen innholdet i straffegjennomføringen, slik at norsk kriminalomsorg ikke bare blir en historie om bygninger. I Agder er bygningen på plass, nå trenger vi et økonomisk løft som kan sikre innholdet i straffegjennomføringen.