Besøk i Oslo fengsel av justis- og beredskapsministeren

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland har i dag vært på besøk i Oslo fengsel. Hun kom for å få innblikk i ansattes hverdag.

KY v. Frode Hermansen tok bl.a opp med henne behovet for et Oslo fengsel i Oslo, pga ansatte, og mulig tap av kompetanse ved flytting. Hun fikk beskrevet varetekt som et eget fag, hvor ansatte i Oslo fengsel har spesiell kompetanse, og at en flytting ut av oslo vil føre til tap av denne ressursen. Psykiatriens manglende ivaretagelse av eget fagfelt ble tatt opp, og at fengselsansatte blir de som ivaretar samfunnsoppdraget, samt belastningen det er å jobbe med psykisk syke. Kuttet i helsetilbudet til innsatte ble beskrevet som kritisk, da dette er inngangsporten til spesialhelsetjenesten. Hun ble også forklart at det er fengselets ansatte som på et ufaglært grunnlag foretar suicidvurderinger i helsetjenesten fravær. Trykket blir eventuelt på legevaktslege, men at denne ofte ikke ankommer fengselet før etter 7-10 timer. Generelt ble det formidlet til ministeren at vi trenger flere ansatte, og bedre villkår for å ivareta samfunnsoppdraget vårt. Hun fikk en innføring i suksessfaktorer pr i dag av fengselsleder. Det var ellers et ærlig og gjenkjennbart bilde som ble malt av arbeidsgiver.