Korona-viruset: Hva er dine rettigheter?

Foto: CDC, Alissa Eckert

Foto: CDC, Alissa Eckert Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Hva er egentlig rettighetene dine som arbeidstaker dersom du blir smittet av korona-viruset? I denne saken har YS-forbundet Parat snakket med advokat Sigurd Øyvind Kambestad som gir deg svarene.

tekst: Helene Husebø, Parat

Red.anm: Dette er en artikkel om arbeidsrettslige rettigheter. Kriminalomsorgens Yrkesforbund ber deg også følge nøye med på arbeidsgivers intranett for informasjon om siutasjonen på din arbeidsplass. Vi anbefaler også å holde deg oppdatert på Folkehelseinstituttets nettsider FHI.no.

Får jeg lønn dersom jeg settes i hjemmekarantene?
Dersom det er arbeidsgiver som bestemmer at du skal ha hjemmekarantene, uten at det foreligger en sykemelding, må arbeidsgiver betale lønn. Dersom legen ber deg holde deg hjemme, enten i påvente av testresultat eller i påvente av sykemelding, er det i arbeidsgivers interesse at du ikke dukker opp på jobb, og derfor nærliggende at arbeidsgiver betaler lønn. Dette bør du ta opp med arbeidsgiver så raskt som mulig. 

NAV har i rundskriv av 27. februar åpnet for at man kan sykemeldes også per telefon, og risiko for at man er smittet vil da være tilstrekkelig. Det fremgår også av rundskrivet at dersom lege eller kommunelege pålegger karantene, vil du ha krav på sykepenger. 

Hvem betaler lønnen min dersom jeg settes i karantene eller blir syk?
Dersom du har blitt sykemeldt fordi du er korona-smittet, har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. Arbeidsgiver betaler da sykepenger for de første 16 kalenderdagene, og folketrygden tar over fra og med 17. sykedag. Dersom du har blitt satt i hjemmekarantene av arbeidsgiver uten sykemelding, er det arbeidsgiver som betaler lønnen din. 

Jeg er redd for å bli smittet. Kan sjefen nekte meg å jobbe hjemmefra?
Dersom det er en åpenbar fare for smitte, og du er i faresonen for livstruende sykdom, kan du ikke pålegges å utsette deg for denne risikoen. Men det må alltid vurderes konkret, med utgangspunkt i hvor farlig sykdommen er for deg dersom du blir smittet, og hvor stor risikoen for smitte faktisk er. 

Tas dagene i hjemmekarantene av sykedagene mine eller feriedagene mine?
Dersom arbeidsgiver pålegger deg å være hjemme, kan ikke dette tas av dine feriedager. Om du selv velger å være hjemme uten at arbeidsgiver pålegger deg det, og uten at du kan påvise en akutt fare for smitte, vil du måtte prøve å bli enig med din arbeidsgiver om å få være hjemme eller jobbe hjemmefra. Dersom din arbeidsgiver ikke godtar det, og det ikke er mulig å jobbe hjemmefra, kan du forsøke å få avviklet ferie eller ulønnet permisjon. 

Arbeidsgiveren min er redd for smittefare. Har arbeidsgiver rett til å permittere meg?
Vilkårene for permittering er ikke lovbestemt, men regulert i hovedavtalene mellom partene i arbeidslivet. Permittering kan benyttes ved forbigående bortfall av oppdrag, slik at arbeidsgiver ikke har arbeid å tilby deg. Frykt for smittefare er ikke permittering begrunnet i bortfall av arbeidsoppgaver, og er derfor ikke saklig permitteringsgrunn.Hva skjer dersom jeg blir smittet eller syk på reise eller på ferie? 
Dersom du blir syk på reise eller på ferie, og fortsatt er syk etter at ferien er avsluttet, kan du kreve å få ferien utsatt. Du må legge frem legeerklæring, og melde ifra til arbeidsgiver så fort som mulig at du ønsker å få utsatt ferien. Dette kan du gjøre samtidig som du sender inn sykemelding. Går det for lang tid risikerer du å tape kravet om å få utsatt ferien.  

Har jeg krav på sykepenger dersom jeg blir smittet eller syk på reise?
Folketrygdloven krever at du må oppholde deg innenfor EØS-området for å få sykepenger. Blir du syk i land utenfor Europa, har du ikke rett til sykepenger. Det er derfor viktig å ha en god reiseforsikring på plass i god tid før du reiser, og sjekke at denne dekker eventuelle medisinske kostnader, sykehusopphold eller ekstrakostnader i forbindelse med smitte eller sykdom. 

Denne artikkelen er først publisert hos Parat, og deretter delt med YS Media.