Forlenging av forsøksperiode rundt arbeidstid

Forbundsleder Tor Erik Larsen sier i en kommentar at han er fornøyd med forlengelsen, som ble avtalt når før prosjektet i utgangspunktet utløp 31. desember.

KMD og hovedsammenslutningene har etter møter blitt enige om å forlenge det såkalte forsøksprosjektet rundt arbeidstid med ytterligere tre måneder.

Forbundsleder Tor Erik Larsen sier i en kommentar at han er fornøyd med forlengelsen, som ble avtalt når før prosjektet i utgangspunktet utløp 31. desember.

De sentrale parter hadde faktisk glemt hele prosjektet og forlengelsen kom i stand etter at vår hovedsammenslutning YS Stat brakte saken inn for forhandlinger etter en liten påminnelse fra KY`s seniorådgiver Thomas Lind.

KY har et håp om at vi innen utløpet av forsøksperioden kan inngå en sentral avtale som muliggjør benyttelse av fleksivakter i hele Kriminalomsorgen.