Inngåelse av sentrale avtaler for å avhjelpe krisesituasjonen

"De sentrale parter i staten har inngått en avtale om innskrenkninger i hviletiden og en maksimal utvidet adgang til overtid i samsvar med arbeidsmiljøloven, samt en tilsidesetting av kjernetiden slik den er definert i særavtale om fleksibel arbeidstid".

Partene i Kriminalomsorgen som virksomhet har dessuten inngått midlertidig avtale om benyttelse av arbeidstid inntil 12,5 timer pr. dag.

Disse avtalene innebærer at det kan avtales arbeidstidsordninger lokalt med inntil 12,5 timer arbeidstid og kun 8 timer hviletid. Dessuten kan det arbeides inntil 54 timer i en enkeltstående uke.

Dersom slike arbeidsplaner avtales lokalt trenger de ingen forutgående sentral godkjenning.

Det kan arbeides inntil 20 timer overtid i en enkeltstående uke, men det kan uansett ikke arbeides mer enn totalt 69 timer.

Videre kan det nå arbeides inntil 50 timer overtid i løpet av en måned.

De sentrale partene i staten har dessuten gitt sitt tilsagn til at det kan arbeides inntil 300 timer overtid i løpet av en 26-ukersperiode og totalt inntil 400 timer i løpet av kalenderåret 2020.

Vi presiserer at de omtalte avtalene er inngått i en krisesituasjon og som midlertidige tiltak for å avhjelpe den ekstreme situasjonen som nå råder i samfunnet og innen arbeidslivet.»