EK-rapporten, fremtidens Kriminalomsorg

Rapporten for straffegjennomføring med elektronisk kontroll vil ha stor betydning for fremtidens Kriminalomsorg

KY sentralt skal nedsette en arbeidsgruppe som ledes av nestleder Sven Erik Rath.

Vi ber om at medlemmer melder sin interesse, spesielt medlemmer i friomsorgen om deltakelse i arbeidsgruppen til registrering@ky.ys.no innen fredag, 21. januar. Arbeidsgruppen vil ha oppstart i uke 4 og møtevirksomheten vil gjennomføres digitalt i første omgang. EK-rapporten ligger vedlagt som PDF-fil, vi ønsker betraktninger og tilbakemeldinger på alle punktene da dette vil ha stor betydning for fremtidens Kriminalomsorg.