Tariffpolitisk dokument 2022

Forbundet har en egen lønnspolitikk som skal revideres i forkant av de lokale lønnsforhandlingene

De regionale samlingene og det sentrale tariffseminaret er viktige arenaer for å diskutere forbundets kortsiktige og langsiktige mål innen tariffpolitikken. Forbundet har en egen lønnspolitikk som skal revideres i forkant av de lokale lønnsforhandlingene. Sentralstyret er organet som formelt sett fatter vedtak om det forbundets lønnspolitikk og krav inn i forhandlingene, men det er lokalforeningene som gjennom deltakelse på regionale samlinger og på det sentrale tariffseminaret avgjør hvilke målsetninger forbundet skal ha for de kommende forhandlingene. For å sikre bredest mulig deltakelse rundt tariffpolitikken er det viktig at medlemmer gir innspill til sin lokalforening rundt lønn og arbeidsvilkår og momenter som forbundet bør fokusere på i de kommende forhandlingene. Forbundets tariffpolitiske dokument er lenket til høyre på denne siden.

For mer informasjon om gjennomføringen av de lokale forhandlingene og eksisterende lønn og arbeidsvilkår kan forbundskontoret kontaktes.