KY etterlyser endring

Forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Tor Erik Larsen, er fortvilet over dagens situasjon og realiteten for de ansatte dersom de blir skadd på jobb.

Kriminalomsorgen og politiet er etater under justisdepartementet som begge har et utpreget behov for å trene operativt, derfor er det veldig merkelig at etatene blir behandlet ulikt i forhold til yrkesskader, sier forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Tor Erik Larsen.Enten så bryr ikke justisministeren seg og mener vi er mindre verdt enn politiet, eller så mangler justisministeren og hennes stab kompetanse om hva som faktisk skjer i kriminalomsorgen.

Vi krever samme behandling i forhold til yrkesskader for ansatte i kriminalomsorgen og en lovendring for statsansatte utover politiloven.

Kontaktperson:
Tor Erik Larsen
Forbundsleder
Tlf: 480 58 320