KYs kvinnekonferanse 2022

En inspirerende og motiverende konferanse med varierte foredragsholdere fra start til slutt!

Kriminalomsorgens Yrkesforbund arrangerte kvinnekonferanse i anledning den internasjonale kvinnedagen for medlemmer og tillitsvalgte, 8.-9. mars på Scandic hotel Fornebu. Konferansen ble avholdt med målsetning om å øke rekrutteringen blant kvinnelige tillitsvalgte og ledere i Kriminalomsorgen.

Nestleder, Sven Erik Rath

Konferansen ble åpnet av nestleder Sven Erik Rath som ga en kort innføring i hovedsammenslutningene i Staten og hvordan vi som forbund er organisert på ulike nivåer. Deltakerne fikk innblikk i det viktigste arbeidet som gjøres, lønn- og arbeidsvilkår, skolering av medlemmer med interne og eksterne kurs, ytelse av støtte til medlemmer som tar videreutdanning, og et sekretariat som bistår medlemmene. Sven Erik påpekte at kunnskap er makt, og at vi legger til rette for at tillitsvalgte skal få god skolering gjennom egne utviklede kurs, slik at arbeidet som tillitsvalgt oppleves som trygt.

Deltakerne ble deretter delt inn i seks grupper, hvor gruppene skulle diskutere ulike problemstillinger og utfordringer i arbeidslivet. Gruppene hadde mange gode diskusjoner og tanker rundt rekruttering, kultur, motivasjon, turnusarbeid, likestilling og kvotering. Gruppenes hovedtrekk ble diskutert i plenum etter gruppearbeidet. Tilbakemeldingene skal jobbes videre med av KY sentralt i arbeidet med å øke andelen kvinner til verv og lederstillinger.

Forbundsleder i Norsk Tollerforbund, Karin Tanderø Schau

Forbundslederen i Norsk Tollerforbund, Karin Tanderø Schau vekket oppmerksomhet hos de 57 deltakerne i konferanserommet. Hun holdt et ærlig innlegg om sin reise i Tolletaten og veien til hennes nåværende jobb som forbundsleder. Deltakerne på konferansen fikk en del tips og råd, og ble oppfordret til å våge å satse selv om man ikke vet alt på forhånd. Vi kvinner må stole mer på oss selv og våge oss utenfor komfortsonen!

«Fake it until you make it»!

Karin Tanderø Schau

Takk Karin, du er virkelig et forbilde og til inspirasjon for oss andre!

Entusiast Nina Nakling

Entusiast og foredragsholder, Nina Nakling avsluttet kvinnekonferansens første dag. Denne damen inspirerte, motiverte og gav oss alle en real «vitaminboost». Mange kjente seg igjen i eksemplene hun brukte fra hverdagen og arbeidslivet, og hun kom med råd om hvordan tankesettet vårt skaper en god dag i stedet for en dårlig en. Hun hadde mange nyttige erfaringer å dele om endring, og oppfordret tillitsvalgte til å lytte i partssamarbeidet, da man vil ha større gjennomslag i viktige saker.

Har du noe hyggelig å si?
………..fort deg å SI det!

Nina Nakling, 8. mars 2022

Endringer på arbeidsplassen kan ofte oppleves som vanskelig fordi man må ut av komfortsonen og gjøre noe ukjent. Nina var tydelig på at vi mennesker må fokusere på tankesettet og stille oss spørsmålet «tenk om det går?». Som hun så fint sa det selv, «vi vil ofte ha en endring, så lenge den kan gjøres av noen andre…..». Hun brukte eksempler på hvor vanedannende vi mennesker er når det gjelder endring mentalt, men at fysiske endringer går lettere. Hun brukte bytte av side i dobbeltsengen som et eksempel, det er vanskelig mentalt men veldig lett fysisk! Når utvikling er selvbestemt innenfra sier vi ofte JA TAKK, når endringer er pålagt utenfra sier vi ofte «å nei du»! Takk Nina, for at du med hele deg inspirerte og motiverte oss!

Kvinnekonferansens første dag ble avsluttet med middag, gode samtaler og nettverksbygging på hotellet.

Foredragsholder Abid Raja

På dag to av kvinnekonferansen fikk vi tidligere kultur- og likestillingsminister, Abid Raja på besøk. Med bakgrunn i sin nye bok «min skyld» tok han oss gjennom sin barndom med omsorgssvikt, vold og mobbing. Han fortalte oss om sin turbulente og vanskelige oppvekst, mangeårige kamp for kjærligheten og den smertefulle frigjøringen fra skam, skyld og utenforskap.

Kristin Ebbestad takker for et gripende foredrag

Til tross for en vanskelig oppvekst har han brukt denne til noe positivt og oppnådd stor suksess som jurist, samfunnsdebattant, politiker og forfatter. Det var ikke mange tørre øyne i løpet av Abid sitt foredrag, for dette var både gripende og vakkert. Konferansedeltakerne fikk anledning til å kjøpe en av de mest solgte bøkene i 2021, og som han fikk bokhandlerprisen 2021 for, «min skyld – en historie om frigjøring». Det ble også skrevet personlige hilsener og selvfølgelig anledning til å ta bilder med «selfiekongen».

Takk Abid Raja!

Fengselsleder Doris Bakken

Etter samfunnsdebattanten holdt fengselsleder Doris Bakken foredrag for oss. Hun er en av få kvinnelige fengselsledere og er enhetsleder på Bredtveit kvinnefengsel i Oslo. Hun har bakgrunn som fengselsbetjent og leder av annekset på Ila, de senere år har hun innehatt ulike stillinger som fengselsinspektør. Gjennom sin yrkeskarriere har hun kjent på kombinasjonen mellom familie- og fritid, og jobben som leder i Kriminalomsorgen. Hun har vært og er prisgitt sin mann som har delt på arbeidsoppgavene i heimen slik at det har vært mulig å utvikle seg. Hun tok for seg statistikker fra Core forskning som viser at kun 18 % kvinner innehar operative posisjoner (direktør stillinger) i norsk arbeidsliv og 27 % kvinner innehar mellom posisjoner. På landsbasis viser statistikken for 2020 at 37 % kvinner og 63 % menn hadde lederstillinger fordelt på privat, kommunal og statlig sektor.
Bakken var tydelig på at kvinner og menn har samme ambisjoner om karriere og lønn etter endt utdanning, men statistikken viser hvor skjevt det faktisk fortsatt er, også i Norge. Hun tok for seg hvordan den maskuline kulturen kan virke forsterkende på tradisjoner som bevares i styrerommene, og at menn ofte har felles møteplasser på golfklubber, losjer, herreklubber, styrerom der kvinner ikke har tilgang. Menn har oftere tradisjoner for arenaer som inneholder reiser og mannskap. Er det dette som ofte kalles «gutteklubb»?

Doris Bakken og Kristin Ebbestad

Doris Bakken var også tydelig på at en leder krever et godt bakkemannskap for å lykkes og nå målsetningene som ligger der. Gjensidig tillit, medvirkning og medbestemmelse er viktige faktorer for å fatte gode beslutninger. I partssamarbeidet krever det felles forståelse og tillit i bunn for å finne gode løsninger etter lov- og avtaleverk.

Takk Doris for at du delte av din erfaring i Kriminalomsorgen og ga oss inspirasjon til å søke lederstillinger og tillitsverv!

Direktøren for Kriminalomsorgsdirektoratet, Lise Sannerud

Direktøren for Kriminalomsorgsdirektoratet, Lise Sannerud avsluttet KYs kvinnekonferanse på Fornebu. Hun tok oss igjennom sin reise som leder i ulike organisasjoner, og hvordan kultur får etablere seg på en arbeidsplass. Hun mener fortsatt det er en vei å gå gjeldende kultur og likestilling i Norge, og dro paralleller til idretten. Hun viste til samme statistikk som Bakken, gjeldende kvinnelige ledere i Norge og ga uttrykk for at hun er fornøyd med det sentrale partssamarbeidet. Samtidig lurte hun på hvor vi kvinner er? Også hos de sentrale partene er det menn. Direktøren tok fram hvordan dominans av menn, hierarki og distinksjoner preger kulturen, kommunikasjonen og ledelsen vår i Kriminalomsorgen.

Hun stilte også noen spørsmål; Hvem heier du på? Og hvem sparer du på? Hva har vi med oss – hva er vi et produkt av?
«Kvinner tar gradene – menn går de»

Direktør Lise Sannerud
Lise Sannerud og Kristin Ebbestad

Takk Lise, for at vi fikk bli litt bedre kjent med deg og din reise i arbeidslivet. Takk for at du tok våre problemstillinger og spørsmål på alvor.

Vi håper du tar problemstillingene med deg i det videre arbeidet i direktørstillingen!

Lasse Pettersen, Erling Rafoss og Vidar Torvik

Vi er godt fornøyd med kvinnekonferansens innhold og gjennomføring. Vi vil rette en stor takk til alle de engasjerte kvinnelige KY medlemmene som deltok, alle foredragsholderne, og de mannlige tillitsvalgte fra sentralstyret som deltok på konferansen.

Nå skal vi jobbe strategisk fremover og målsetningen om å øke andelen kvinnelige tillitsvalgte i KY og kvinnelige ledere lokalt i Kriminalomsorgen!

Anne Vibkjær Johansen, Hilde Engh, Abid Raja, Ina Nyheim Bruun, Ann Kristin Håland og Kristin Ebbestad