KYs kvinnekonferanse

13. juni | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

KY avholdt 12. og 13. juni sin første Kvinnekonferanse. Over 50 kvinner fra Kriminalomsorgen, fra hele landet deltok. Programmet var fullstappet med kunnskapsrike og motiverende foredragsholdere. Det ble delt opplevelser og erfaringer, tall og fakta, refleksjoner og tanker.

 

Forbundsleder Svenkerud åpnet samlingen med å si at vi har et samfunn “laget av menn – for menn” – og stilte spørsmålet “Hvor langt har vi (red. anm. arbeidsgivere, fagforeninger og samfunnet) egentlig kommet i arbeidet med å tilpasse oss utviklingen i  samfunnet.”

 

 

 

Rigmor Aasrud

Stortingspolitiker, Rigmor Aasrud var første foredragsholder og hun tok oss med inn i historikken og utviklingen innen likestilling. Hun delte også tanker og erfaringer rundt hvorfor kvinner henger etter på lønnsstatistikk. Dette var for eksempel at flere kvinner jobber deltid (ofte med bakgrunn i omsorg og ansvar for familie og hjem), mange kvinner jobber i offentlig sektor hvor lønnsnivået er lavere og etterslep i lønnsoppgjør ifm permisjoner. Hun oppfordret flere kvinner til å levere lønnskrav og oppfordret foreningene til å jobbe for økte velferdsgoder tilpasset kvinner/ familie. Aasrud var veldig klar på at det var viktig med en jevn kjønnsfordeling i arbeidslivet; Når menn styrer resulterer det i det menn er opptatt av og når kvinner styrer resulterer det i det kvinner er opptatt av.

Noen områder å ha fokus på kan være;

  • Fremme likestilling
  • Passe på at reglene følges
  • Klare krav i arbeidslivet
  • Ungdom må oppfordres til å velge utradisjonelt
  • Næringslivet
  • Familiepolitikk

 

May Helen Olsen

Neste på programmet var May Helen Olsen, assisterende fengselsleder i Norgerhaven. Hun tok oss med på reisen fra fengselsskolen og dit hun er i dag. Erfaringene fra det å kombinere familieliv med en hektisk arbeidssituasjon var gjenkjennelig for mange og flere kjente seg også igjen i erfaringer fra det å være kvinne i lederstillinger og verv. Deltakerne fikk servert en ekte versjon av veien til toppen, med de utfordringer og bølgedaler man kan møte på veien.

 

Einar Øverenget

Konferansens filosofiske innlegg kom fra Einar Øverenget. I to timer tok han oss med på refleksjoner rundt samfunnet og ledelse. Det å lede seg selv var en stor del av dette – og da gjennom de beslutningene og valgene vi tar hele tiden. Han ga oss en tankevekker med tanken om at vi mennesker bruker utrolig mye til å på nekte oss ting vi har lyst til, og samtidig tvinge oss til å gjøre ting vi ikke vil. Flere etiske dilemmaer ble tatt opp, samt grensen mellom hva som er lov og hva som er etisk riktig. Hvilke svar har vi når noen spør “Hvorfor gjorde du det?” eller “Hvorfor er det sånn?” Reflekterer vi rundt valgene vi tar eller følger vi med av gammel vane?

 

Susanne Nor

Andre dag på konferansen startet med Kriminalomsorgens HR Direktør, Susanne Nor, som både gikk inn på begrepet ledelse og lederrollen. Susanne delte også sin historie om veien som hadde ført henne fra sykepleierutdannelsen, via en rekke spennende jobber, og fram til stillingen som HR Direktør i KDI.

Susanne deltok på hele konferansen, noe vi satt utrolig stor pris på.

 

 

Gyrid Beck Solberg

Mentaltrener og motivator Gyrid Beck Solberg holdt et energisk foredrag om med tilliten “Det er meg det kommer ann på” med tanken at man må gå i seg selv og tenke hva en selv kan gjøre for å oppnå små, positive endringer i sin hverdag. I en time engasjerte hun forsamlingen med mange gode refleksjoner rundt det er å være bra nok og viktigheten av det å tenke at “I dag var jeg god – i dag var jeg bra nok!”.

Jeg kan det jeg tenker jeg kan – jeg er det jeg tenker jeg er – jeg blir det jeg tenker jeg blir.

 

 

Stine Molstad

Assisterende regiondirektør i region Sør, Stine Molstad, holdt foredraget hun kalte “Flink pike kan du være sjøl”. Molstad er engasjert i det å få flere kvinner til å søke lederstillinger, og i tillegg til refleksjoner rundt “flink-pike-begrepet” tok hun derfor for seg regelverket rundt tilsetting og likestilling. Videre tok hun for seg tanker rundt hvordan kan kan få flere kvinner til å søke stillinger, og videre hva som skal til for at disse blir tilsatt.

 

Knut Are Svenkerud

Svenkerud avsluttet hele samlingen med tanker rundt disse dagene og hvordan kvinner preger arbeidsplasser. Han tok oss gjennom KYs historie fra å i stor grad kun være menn, til nå å ha 40 % kvinner både som medlemmer, av regiontillitsvalgte og i sentralstyret. Videre la han vekt på at det er viktig at vi tilpasser oss samfunnsutviklingen og legger til rette for behov som oppstår.

Målet med samlingen var å motivere kvinner i Kriminalomsorgen til å lederstillinger og verv. KY kan ikke annet enn å takke for to fantastiske dager på Gardermoen og håpe at dagene har gitt inspirasjon og motivasjon til videre karriere 🙂

Pin It

« »