Dagens situasjon i Kriminalomsorgen

For en tid tilbake ble KY`s forbundsleder Tor Erik Larsen intervjuet angående den økonomiske situasjonen og isolasjonsproblematikken i Kriminalomsorgen.

Siden 2014 har Kriminalomsorgen hatt ett årlig budsjettkutt på 25 millioner kroner. Kriminalomsorgen drives uforsvarlig, og vi mangler økonomiske midler for å kunne ivareta samfunnsoppdraget. Som følge av den økonomiske situasjonen svikter rehabiliteringen i Norske fengsler.
Konstituert direktør i region Øst sier i intervjuet at den økonomiske situasjonen merkes, men at Kriminalomsorgen drives forsvarlig. Denne påstanden er KY og forbundsleder Larsen uenig i.

Dersom norsk Kriminalomsorg hadde drevet forsvarlig straffegjennomføring hadde ikke den særskilte meldingen til Stortinget kommet fra Sivilombudsmannen 18. juni 2019. Den særskilte meldingen til Stortinget peker på isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler.

Hvorfor må Kriminalomsorgen møte til høring i kontroll -og konstitusjonskomiteen i morgen på Stortinget?

Programmet for høringen kan leses her: https://stortinget.no/…/Hva-skjer-p…/Horing/Horingsprogram/…

Høringen kan ses på nett tv fra kl. 12.55 i morgen (14.01.20) https://stortinget.no/…/Hva…/Stortinget-akkurat-na/nett-tv/…

Innslaget fra NRK distriktsnyheter kan ses her ?

https://tv.nrk.no/…/distriktsnyheter-os…/202001/DKOV98011320