Omfordeling av egen arbeidstid i hele virksomheten

Kriminalomsorgen Yrkesforbund har arbeidet for fleksibel arbeidstid for turnusansatte de siste 10 årene, og endelig har vi fått på plass en særavtale om omfordeling av egen arbeidstid i hele virksomheten.

De sentrale parter i staten har godkjent en særavtale om omfordeling av arbeidstid for tjenestemenn i turnus i Kriminalomsorgen. Særavtalen innebærer at det såkalte fleksivaktprosjektet nå kan utvides fra de fem forsøksenhetene til hele virksomheten.

Forbundsleder Tor Erik Larsen sier i en kommentar at dette er en svært gledelig nyhet for alle som jobber turnus i Kriminalomsorgen. Dette er en sak forbundet har jobbet med i årevis, faktisk helt siden «doble vakter» ble avskaffet i 2010/11. Jeg ser frem til å diskutere de praktiske aspektene ved særavtalen og ikke minst innføringen av ordningen ved alle enheter, store som små. Dette vil gi alle som jobber turnus en fleksibilitet vi har savnet lenge.

Ordningen med såkalte fleksivakter kom i stand som et forsøksprosjekt i 2015. Fem enheter har vært involvert og KY har deltatt i prosjektgruppen ansvarlig for forsøket med vår seniorrådgiver Thomas Lind. Han uttrykker lettelse over at prosjektet nå endelig er avsluttet og at vi har fått på plass en særavtale. Lind uttaler at det har vært et langdrygt arbeid som nå har fått en veldig god avslutning. Han håper avtalen gir våre medlemmer og øvrige turnusansatte den fleksibiliteten man har savnet siden bortfallet av den gamle bytteordningen. Seniorrådgiveren understreker at forbundet må diskutere de praktiske sidene ved ordningen med direktoratet, men det meste av rammeverket skal være på plass slik at det ikke trenger å gå lang tid før ordningen kan rulles ut i etaten.

Ila fengsel har vært en av de fem forsøksenhetene for fleksivaktprosjektet, og en av de som er mest fornøyd med at en avtale er kommet på plass er leder av KY Ila, Vidar Lindahl.
Fleksibiliteten i turnusordning har bidratt til at ansatte har «overlevd» i stilling for å kunne ivareta private forhold og forpliktelser på hjemmebane. Omfordeling av egen arbeidstid har gjort at tidligere ansatte har returnert tilbake til Ila fengsel og at faste tjenestemenn har blitt værende til tross for lang reisevei. Ordningen er så god at til og med Oslo kommune har tatt kontakt og vist interesse for ordningen. Vidar Lindahl mener ordningen fungerer godt når arbeidsgiver og arbeidstaker har et godt samarbeid.

Dette er en seier for Kriminalomsorgen og ikke minst for fengselsbetjentene som kan fordele sin egen arbeidstid

Vidar Lindahl (leder av KY Ila)

De sentrale partene må få landet en særavtale og en beskrivelse av rammene i ordningen før enhetene kan søke om å benytte seg av fleksivakter. Vi (KY) håper at dette er klart så fort som mulig, senest før sommerferien. Forbundet vil komme tilbake med mer om innføringen av særavtalen.

Fakta om fleksivakter:

Den maksimale daglige arbeidstid skal ikke overstige 15 timer inklusive overlappingstid
hvorav to timer skal være mindre belastende arbeid
Det er ikke anledning til å arbeide overtid etter 15 timer inklusive overlappingstid. Dette
gjelder uavhengig av en eventuell dispensasjonsadgang til å benytte inntil 16 timers
arbeidstid ved pålagt overtid
Det påløper ordinære variable turnustillegg
Det skal dersom det er mulig og den ansatte ønsker det, arbeides på 2 ulike
tjenesteposteringer i løpet av den totale arbeidstiden
Avtalen kan benyttes 2 ganger pr. kalenderuke og maksimalt 6 ganger pr. løpende
fireukers periode
Det skal være mulig for partene i ettertid å ha innsyn i omfordelt arbeidstid for å
kontrollere arbeidstid, hviletid og fritid
Det er frivillig for den enkelte arbeidstaker å delta i ordningen. Deltakelse skal avtales
skriftlig
Omfordeling av arbeidstid er frivillig for den ansatte i hvert enkelt tilfelle