Oslo fengsel

Så skjedde det igjen. De ansatte i Oslo fengsel ble i går informert gjennom media om hva som skjer med deres egen arbeidsplass.

Siden nedleggelsen av botsfengselet ble annonsert i VG høsten 2016 har dette vært mer hovedregelen enn unntaket. Det virker som om regjeringen, ved Justisdepartementet, ønsker å tråkke på de ansatte ved Oslo fengsel. Alternativt at de ikke skjønner hvor stor påvirkning slike saker har på et arbeidsmiljø…

En ting er at regjeringen har lite fokus på kriminalomsorg. Det er noe budsjettsituasjonen tydelig reflekterer, men når Justisdepartementet vedstatsråden er den største risikofaktoren for de ansattes psykososiale arbeidsmiljø, ja da har vi tråkket over grensen fra neglisjering til forakt.

KY har allerede kontaktet Justisdepartementet og uttrykt vår misnøye med hvordan dette er håndtert.

Plasseringen av nye Oslo fengsel er en egen problemstilling og vi har forståelse for at det blir vanskelig å fatte beslutninger når lokalpolitisk motstand med Oslo Arbeiderparti i spissen får lov til å trumfe statens behov for et Oslo fengsel i Oslo. Det er likevel bare vanskelig, ikke umulig. Oslo kommune må akseptere et Oslo fengsel i Oslo.

Uansett plassering av Oslo fengsel i fremtiden, så fritar ikke dette justisministeren fra å opptre ansvarlig ovenfor de ansatte i Oslo fengsel. Dette overtrampet kan ikke bortforklares.