Pressemelding

27. mai | Kategori: Siste nyheter | Skrevet av

 

 

logo-sorthvitt (2)

 

 

 

PRESSEMELDING                                                          Oslo, 27.05.14

 

YS-FORBUNDET KRIMINALOMSORGENS YRKESFORBUND ANBEFALER SINE MEDLEMMER Å STEMME NEI I URAVSTEMNINGEN PÅ MEKLINGSRESULTATET I LØNNSOPPGJØRET I STATEN.

 

Styret i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) vil enstemmig anbefale sine medlemmer å stemme nei i uravstemningen på meklingsresultatet i lønnsoppgjøret i Staten.

Begrunnelse for vår anbefaling:

  • Vi fikk ikke gjennomslag for vårt krav om sentrale justeringsforhandlinger
  • Vi fikk ikke gjennomslag for vårt krav om økt tillegg for ubekvem arbeidstid
  • Vi fikk ikke gjennomslag for vårt krav om å øke taket for pensjonsgivende variable tillegg

Det har for våre grupper over tid oppstått store skjevheter og forskjeller sammenlignet med andre grupper i Staten som kun kan rettes opp ved sentrale justeringsforhandlinger. Så lenge Staten kun vil bruke 2 av 3 virkemidler i et lønnsoppgjør blir forskjellene ytterligere forsterket og systemet får ikke den smøringen det trenger for å fungere etter intensjonen. Vi tolker resultatet som et alvorlig angrep på dagens lønnssystem.

Ved å ikke øke tilleggene for ubekvem arbeidstid viser Staten at den ikke i nevneverdig grad verdsetter de tilsatte som holder samfunnet i gang når andre har fri.

Ved å ikke øke taket for pensjonsgivende variable tillegg straffes lavtlønte ytterligere ved at de ikke får full uttelling pensjonsmessig av hva de faktisk tjener. I dag er taket satt på 56 000 kr pr år. Tillegg for ubekvem arbeidstid i form av nattarbeid, arbeid på helligdager og helg overstiger kr 56 000, men dette gis det ikke uttelling for i Statens pensjonskasse.

 

KY vil takke YS-Stat for støtte i de vanskelige forhandlingene og synes det er trist at vi ikke kan støtte det resultatet som nå foreligger.

 

For ytterligere informasjon kan forbundsleder Knut Are Svenkerud kontaktes på tlf 48199078.

Pin It

« »