Pressemelding

Omorganisering av Kriminalomsorgen godkjent i statsråd

I over seks år har Kriminalomsorgens Yrkesforbund etterspurt avklaring av fremtidig omorganisering av Kriminalomsorgen. Forbundsleder Tor Erik Larsen er glad for at prop. 143 L (2019–2020) ble godkjent i statsråd.

Vi håper Stortinget agerer hyppig og fatter beslutning av fremtidig omorganisering av kriminalomsorgen. Uvissheten har skapt uforutsigbarhet for ansatte. En hyppig beslutning av fremtidig omorganisering på Stortinget vil bidra til at kriminalomsorgen kan legge rammene for en ny organisering og justere driften i forhold til omorganiseringen.

Kontaktperson:
Tor Erik Larsen
Forbundsleder
Mob: 480 58 320