Samlet arbeidstid ved bruk av overtid

Vedlagt informasjon om avtale om adgang til utvidelse av samlet arbeidstid ved bruk av overtid

Dokumenter