Sentralstyremedlem Frode Hermansen er død

Forbundet mottok i forrige uke det triste budskapet om at mangeårig tillitsvalgt og sentralstyremedlem Frode Hermansen er død.

Frode var ansatt som fengselsførstebetjent ved Oslo fengsel og var en meget populær og avholdt kollega. Hans lange karriere ved Oslo fengsel var preget av høy faglighet og et stort engasjement for ansatte og innsatte.

Frode Hermansen hadde gjennom årene mange verv i forbundet lokalt og var siden årsmøtet i 2019 sentralstyremedlem og omstillingstillitsvalgt. Ved siden av sine verv som tillitsvalgt var Frode også en viktig ressursperson i Kriminalomsorgens internasjonale arbeid.

Gjennom sitt arbeid vant Frode stort ry som en reflektert og engasjert Kriminalomsorgsansatt. Både forbundet og Kriminalomsorgen har mistet en profesjonell, populær og utrolig dyktig person med Frodes bortgang.

Forbundet sørger over tapet av Frode Hermansen, som gjennom årene ga så mye for forbundet og medlemmene.
Våre tanker er med hans familie.