Til alle tillitsvalgte og våre medlemmer

Informasjon Kriminalomsorgens Yrkesforbund

I denne unntakstilstanden Norge og kriminalomsorgen er i nå, ønsker KY å være en positiv støttespiller til de vedtak KDI og lokal arbeidsgiver gjør.

Det betyr at vi henstiller alle våre medlemmer til å følge de beskjeder som kommer fra myndigheter og arbeidsgiver. Dette er ikke tiden for å drive med fagforeningsarbeid lokalt, men heller gjøre en ekstra innsats i tjenesten. I første omgang vil dette gjelde ut mai måned.

KY sentralt vil fortsette å jobbe, selv om vi stort sett vil gjøre det hjemmefra. Vi er tilgjengelige på alle de vanlige måtene. Vi vil i etterkant av denne unntakstilstanden påse at alle får det de har krav på i form av penger og fritid.