Til minne om Knut Bjarkeid

Knut Bjarkeid var nok kjent for de fleste i dag som direktør på Ila fengsel og forvaringsanstalt. Han begynte sin karriere i kriminalomsorgen som nattevakt på Oslo fengsel tidlig på åttitallet, samtidig som han studerte. Det var da han oppdaget et behov for en fagforening til i kriminalomsorgen, så i 1987 ble foreningen som skulle hete KY etablert av han.

Knut var leder av KY fra oppstarten i 1987 til han gikk av i 1999. Under hans ledelse vokste foreningen frem fra ingenting. I denne perioden skapte han også KLF som en del av YS familien i kriminalomsorgen. Knut var i hele sitt liv opptatt av de svakeste i samfunnet, noe som gjorde at han jobbet for en kriminalomsorg som også skulle ta vare på disse på en god måte.

Det er Kriminalomsorgens Yrkesforbund sin grunnlegger som har gått bort, vi vil savne deg og alltid huske deg som en varm og god leder.

Våre tanker er hos familien, vi lyser fred over minnet til Knut Bjarkeid.

Til minne om Knut Bjarkeid