YS etterlyser mer kraftfulle tiltak for arbeidstakerne

Foto: YS/Scanpix Regjeringen lanserte i dag en rekke tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. YS er fornøyd med de tiltakene som er kommet så langt, men etterlyser sterkere innsats for arbeidstakere som rammes.

– Tiltakspakken som kom i dag er en god start, men vi trenger mer, sier YS-leder Erik Kollerud. 

For de som nå sitter i karantene, er permittert eller må være hjemme med barna sine kan situasjonen bli vanskelig fremover. Her må regjeringen  komme med ytterligere tiltak. Vi må sørge for at disse har en økonomisk trygghet gjennom krisen, sier Kollerud.

YS har krevd utvidet rett til omsorgspermisjon for de som er hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager.

– Det er fortsatt uvisst hvor lenge skolene og barnehagene vil være stengt. Dette kan vare lenge. Derfor må foreldre allerede nå være trygge på at de kan være hjemme med full lønn så lenge det er nødvendig. Dette må regjeringen tydeliggjøre allerede nå, sier Kollerud.

Mange risikerer å bli permittert i dagene og ukene fremover. De vil da motta maksimalt 62,4 prosent av lønnen. Dette er for lite, mener YS. 

– Når arbeidsgivers lønnsplikt reduseres til to dager, vil svært mange kunne miste betydelig inntekt rett over natta. Særlig for ansatte i lavtlønnsyrker vil dette være en stor belastning. I en ekstraordinær situasjon som denne må vi sørge for full lønnskompensasjon under permittering, sier YS-lederen. 

– Vi ber regjeringen vurdere om arbeidsgivere bør slippe varslingsplikten på 14 dager, mot at permitterte ansatte får full lønnskompensasjon fra folketrygden i den akutte situasjonen vi er i nå. Dette vil forhindre konkurser, og samtidig sikre arbeidstakeres inntekt og trygghet, sier Kollerud. 

– Vi må også bidra til å avlaste helsevesenet, slik at de får prioritert ressursene sine riktig. Vi må derfor utvide retten til egenmelding for hele arbeidslivet, understreker han.

I går ble det i praksis ilagt yrkesforbud for yrkesgrupper som frisører, massører, hudpleiere etc. I tillegg avlyses kulturarrangementer. Mange av de som jobber i disse gruppene er selvstendig næringsdrivende. De vil oppleve stort inntektstap. YS har derfor bedt regjeringen om en inntektskompensasjon for selvstendig næringsdrivende.

– Dette rammer de det gjelder knallhardt. De som jobber som selvstendig næringsdrivende må også omfattes av den nasjonale dugnaden vi alle er bedt om å bidra i, sier YS-lederen.

Pressekontakter:
YS-leder Erik Kollerud, mobil: 93 24 42 04

Nestleder Hans-Erik Skjæggerud, mobil: 959 38 769

Kommunikasjonssjef Øyvind Olufsen, mobil: 414 61 610