YS Karriereveiviser gir deg nye muligheter

Du har sikkert en ide om hva du kan og hvilke yrker som passer best for deg, men visste du at vi ofte har egenskaper vi ikke er klar over? Som medlem av Kriminalomsorgens Yrkesforbund får du en unik mulighet til å lære mer om deg selv.

Forbundsleder i KY, Tor Erik Larsen, er svært godt fornøyd med det nye medlemstilbudet. Arbeidslivet er mer i endring nå enn tidligere, dette berører også våre medlemmer i Kriminalomsorgen. Dersom det skal gjennomføres endringer på arbeidsplassen er det viktig at den enkelte får utforsket sine muligheter og får best mulig veiledning i prosessen, dette vil karriereveiviseren bidra til.

Med YS Karriereveiviser kartlegger du personligheten og interessene dine. Sannsynligvis oppdager du at du har kvaliteter som gir deg flere muligheter i arbeidslivet enn hva du trodde.

YS Karriereveiviser er et kartleggingsverktøy, hvor du svarer på en rekke spørsmål om deg selv. Til slutt sitter du igjen med en unik profil som forteller deg hvilke styrker du har og hvilke yrker som kan passe for deg.

Vi i Kriminalomsorgens Yrkesforbund hjelper deg med arbeidsforholdet ditt. Nå ønsker vi også å bidra til at du blir enda mer attraktiv på dagens og morgendagens arbeidsmarked.

Derfor går YS-forbundene nå sammen og tilbyr alle våre medlemmer denne tjenesten. Målet vårt er at du skal stå bedre rustet til å ta gode valg for fremtiden. Det kan handle om å bytte yrke, eller søke nye oppgaver innenfor det yrket og den arbeidsplassen du er på i dag. Mye handler om å sette ord på det du er god på.

Fem grunner til at du bør benytte YS Karriereveiviser
1. Du får kartlagt dine beste egenskaper.
2. Du får gode begreper for å beskrive deg selv og dine ferdigheter.
3. Du får et verktøy for å komme deg videre – enten i jobben du har eller hvis du vil bytte jobb.
4. Du får forslag til yrker som kan passe deg.
5. Du blir trolig positivt overrasket over deg selv.

Lenke til YS karriereveiviser finner du her