Ansatte i FOKUS

– En orientering til våre medlemmer

Forbundsleder Tor Erik Larsen er i stor grad bekymret over å se at en rekke endringer med betydning for de ansattes arbeidssituasjon settes i verk i Kriminalomsorgen. Orienteringen kan leses i dokumentet på høyre side av denne saken.