Nyhetsarkiv

Lønnsforhandlingene i Kriminalomsorgen 2022
1. desember ble det oppnådd enighet i de lokale lønnsforhandlingene i Kriminalomsorgen
Er lønn og arbeidsvilkår en kampsak, eller bare et spill for galleriet?
Utfordringen til arbeidsgiver og de andre organisasjonene er herved overlevert
De ansattes lønns- og arbeidsvilkår
Må være Kriminalomsorgens viktigste oppgave i 2023
Månedens fordel
Kriminalomsorgens Yrkesforbund fortsetter kampanjen på Tannhelseforsikring
Tillitsvalgt – det du trenger å vite
Det burde være innlysende. Begrepet er helt sikkert kjent, men vet du egentlig hva den tillitsvalgte gjør?
KYs kommentarer til forslag til statsbudsjettet 2023
Vi kan ikke se bort i fra energikrisen og prisveksten i markedet
Ingen ekstraordinær lønnstildeling til fengselsbetjenter for å tette lekkasje og kompetansetap
Vi er nå i en situasjon der arbeidsmarkedet er relativt presset og Kriminalomsorgens ansatte er ettertraktede i andre bransjer og etater
Gruppekrav til lokale lønnsforhandlinger 2022
Kriminalomsorgens Yrkesforbund overleverte i går forbundets krav til gruppeforhandlingene under årets lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalens punkt 2.5.1
Pappa i fengsel
Charlotte Munthe jobber til daglig som fengselsbetjent
KYs 2.5.3 nr. 2 krav på vegne av fengselsbetjenter
Forbundet har mottatt flere henvendelser med spørsmål rundt det særskilte lønnskravet