Nyhetsarkiv

Lokale lønnsforhandlinger i Kriminalomsorgen 2022
Under hovedtariffoppgjøret ble det fastsatt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning pr. 1. mai 2022
Hvordan står det egentlig til med norsk kriminalomsorg?
Uten kompetente ansatte - ingen kriminalomsorg
Kort eller lang stige?
Sentrale eller lokale tillegg? Dette betyr lønnsoppgjøret for deg.
Bli med i gruppeavtalen nå i juni
Kriminalomsorgens Yrkesforbund tilbyr gruppeavtale på Tannhelseforsikring
Noen kommentarer knyttet til lønnsoppgjøret
Foto: Vetle Daler Lønnsdebatt er bra, men den må holdes saklig og fokusert
Utfyllende informasjon om hovedtariffoppgjøret i Staten
Årets hovedoppgjør endte med en ramme på 3,84% med virkningstidspunkt fra 1. mai. YS Stat fikk med dette resultatet gjennomslag for kravet om et bedre resultat enn i frontfaget, som endte på 3,7%
Release kampanje med YS i Mai 2022
Bli kunde hos oss i Release og få mobilabonnement med full Telenor Dekning og fantastisk kundeservice til konkurranse dyktige priser
KYs kvinnekonferanse 2022
En inspirerende og motiverende konferanse med varierte foredragsholdere fra start til slutt!
Statsansatteundersøkelsen 2021
Statsansatteundersøkelsen for 2021 er offentliggjort. Bildet lånt fra www.dfo.no
Konstituering av KYs aspirantstyre for kull H-21