Nyhetsarkiv

Bredtveit fengsel stenges
På bakgrunn av en ny risikoanalyse for branntilløp, anbefaler Statsbygg at Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner stenges midlertidig
Revidert statsbudsjett
Kriminalomsorgens Yrkesforbund registrerer at dagens regjering med sitt forslag til revidert statsbudsjett nok en gang avslører sin manglende forståelse for straffesakskjede
Mellomoppgjøret 2023 – betraktninger på det generelle tillegget
Staten som arbeidsgiver har i år innfridd organisasjonenes krav og sørget for at alle kan klare seg gjennom den formidable prisveksten vi har opplevd
YS Stat med tydelig krav: Kjøpekraften skal opp
Torsdag starter lønnsforhandlingene i staten, og YS Stat går til forhandlingsbordet med et tydelig krav
Justisministeren beklager til ansatte ved Oslo fengsel
Det har nå nettopp blitt gjennomført digitalt møte med justisministeren, hvor hun beklaget at pressemeldingen kom ut, om at planene rundt Oslo fengsel er lagt på is. Det var i pressemeldingen også skissert en flytting ut av hovedstaden.
STATSANSATTE SIKRES DEKNING AV MERUTGIFTER/TAP VED HEVNAKSJONER
Pressemelding
Pressemelding fra YS Stat
Arkivfoto: Vigdis Askjem
Åpningen av Agder fengsel, avdeling Mandal
Justisminister Monica Mæland klipper snoren
Ansatte i FOKUS