Nyhetsarkiv

Mens vi venter på bedre (lønns)tider
Det er lett å finne de negative kreftene som jobber imot den kvaliteten vi ønsker å levere i norsk kriminalomsorg
Julen 2023 – er det nå det snur?
Jeg tror vi skal greie å skaffe dere den anerkjennelsen dere fortjener og første steget på veien er en anstendig lønn, i 2024 er det ingenting som er viktigere enn å sikre førstelinjen
Forebyggende arbeid, historier fra virkeligheten
- Kriminalitet har ikke et ansikt
Forhandlingsstart for lokalt lønnsoppgjør
I dag starter de lokale lønnsforhandlingene i kriminalomsorgen.
Noen kommentarer knyttet til lønnsoppgjøret
Foto: Vetle Daler Lønnsdebatt er bra, men den må holdes saklig og fokusert
Organisasjonsutvikling i kriminalomsorgen
Justis- og beredskapsministeren har satt en stopper
Fengselsbetjentyrket – en kompleks oppgave
En hyllest til alle våre ansatte!
Yrkesskade
Hver dag opplever ansatte i kriminalomsorgen en eller flere volds/trusselhendelser
Hvorfor fokus på PTSD?
Fengselsbetjenter er i stor grad selektert gjennom evne til å vise empati, og dermed en spesielt utsatt gruppe opp imot sekundær traumatisering.
Omfordeling av egen arbeidstid
I sentralt IDF i dag behandlet de sentrale parter sak 10/2021 Utkast avtale om omfordeling av egen arbeidstid. Saken var underlagt forhandlinger og partene ble enige om å sende søknad til KMD og hovedsammenslutningene om en avtale for Kriminalomsorgen om benyttelse av «fleksivakter».