Nyhetsarkiv

Oppstart for de lokale lønnsforhandlingene i Kriminalomsorgen
Vi er innstilte på å gjøre tiltak i disse lokale forhandlingene for å bøte på den bemannings- og kompetansemangelen som gjør seg gjeldende i Kriminalomsorgen, sier forhandlingsleder Thomas Lind.
Noen kommentarer knyttet til lønnsoppgjøret
Foto: Vetle Daler Lønnsdebatt er bra, men den må holdes saklig og fokusert
Organisasjonsutvikling i kriminalomsorgen
Justis- og beredskapsministeren har satt en stopper
Høring i justiskomiteen, forslag til statsbudsjettet 2022
Antallet ansatte i førstelinjen har en direkte sammenheng med hva som kan gjennomføres av både sikkerhets- og innholdsarbeid, sier Larsen
Lønnsforhandlingene i Kriminalomsorgen 2021
Forbundet er tilfreds med resultatet, som sikrer en god andel til de store gruppene i etaten
Pressemelding: forslag til statsbudsjettet 2022
Regjeringen har i dag lagt fram forslag til statsbudsjettet for 2022
Fengselsbetjentyrket – en kompleks oppgave
En hyllest til alle våre ansatte!
Lokale lønnsforhandlinger 2021
Yrkesskade
Hver dag opplever ansatte i kriminalomsorgen en eller flere volds/trusselhendelser
Hvorfor fokus på PTSD?
Fengselsbetjenter er i stor grad selektert gjennom evne til å vise empati, og dermed en spesielt utsatt gruppe opp imot sekundær traumatisering.