Nyhetsarkiv

Noen kommentarer knyttet til lønnsoppgjøret
Foto: Vetle Daler Lønnsdebatt er bra, men den må holdes saklig og fokusert
Organisasjonsutvikling i kriminalomsorgen
Justis- og beredskapsministeren har satt en stopper
Høring i justiskomiteen, forslag til statsbudsjettet 2022
Antallet ansatte i førstelinjen har en direkte sammenheng med hva som kan gjennomføres av både sikkerhets- og innholdsarbeid, sier Larsen
Lønnsforhandlingene i Kriminalomsorgen 2021
Forbundet er tilfreds med resultatet, som sikrer en god andel til de store gruppene i etaten
Pressemelding: forslag til statsbudsjettet 2022
Regjeringen har i dag lagt fram forslag til statsbudsjettet for 2022
Fengselsbetjentyrket – en kompleks oppgave
En hyllest til alle våre ansatte!
Lokale lønnsforhandlinger 2021
Yrkesskade
Hver dag opplever ansatte i kriminalomsorgen en eller flere volds/trusselhendelser
Hvorfor fokus på PTSD?
Fengselsbetjenter er i stor grad selektert gjennom evne til å vise empati, og dermed en spesielt utsatt gruppe opp imot sekundær traumatisering.
Nordea Direct setter NED renten på boliglån – igjen!
24. mars satte Nordea Direct ned renten på boliglån - igjen. Rentekuttet viser at du alltid kan være trygg på at du har en av landets laveste renter på boliglån, og en solid bankavtale gjennom Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Her kan det være mange tusen kroner å spare hvert eneste år!