Nyhetsarkiv

Ikke nok til å styrke kriminalomsorgen
I dag ble forslaget til statsbudsjett for 2024 lagt frem
Forhandlingsstart for lokalt lønnsoppgjør
I dag starter de lokale lønnsforhandlingene i kriminalomsorgen.
Særaldersgrense – en vurdering av det framtidige behovet
Den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som har vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser har levert sin rapport til arbeids- og inkluderingsministeren.
Vil våre ansatte være forsikret under pålagt trening og yrkesskade?
KYs regionstillitsvalgt for region Sør Vest, Erling Rafoss har fulgt opp politikerne tett når det gjelder yrkesskadeforsikring for våre ansatte
Vedrørende utvidet overtid
Som de flest kjenner til ville ikke KY inngå en avtale om utvidet overtid på syv dager eller på fire uker når arbeidsgiver presenterte en avtale i november i fjor.
Hvor er vårt kriseteam?
Forfatteren skildrer jobben som fengselsbetjent og teksten er skrevet fra et ansattperspektiv i direkte arbeid med innsatte
Organisasjonsutvikling i kriminalomsorgen
Justis- og beredskapsministeren har satt en stopper
Yrkesskade
Hver dag opplever ansatte i kriminalomsorgen en eller flere volds/trusselhendelser
Oslo fengsel
Så skjedde det igjen. De ansatte i Oslo fengsel ble i går informert gjennom media om hva som skjer med deres egen arbeidsplass.
Posttraumatisk stress i Norsk Kriminalomsorg?
Dette spørsmålet ble reist på Kriminalomsorgens Yrkesforbund sin ledersamling som ble avholdt digitalt 13 april.