Nyhetsarkiv

Vil våre ansatte være forsikret under pålagt trening og yrkesskade?
KYs regionstillitsvalgt for region Sør Vest, Erling Rafoss har fulgt opp politikerne tett når det gjelder yrkesskadeforsikring for våre ansatte
Vedrørende utvidet overtid
Som de flest kjenner til ville ikke KY inngå en avtale om utvidet overtid på syv dager eller på fire uker når arbeidsgiver presenterte en avtale i november i fjor.
Hvor er vårt kriseteam?
Forfatteren skildrer jobben som fengselsbetjent og teksten er skrevet fra et ansattperspektiv i direkte arbeid med innsatte
Kriminalomsorgens Yrkesforbund om revidert nasjonalbudsjett 2022
Etaten er allerede et synkende skip!
Nyhetsoppslag Aftenposten
Foto: Hans O. Torgersen / Aftenposten
Organisasjonsutvikling i kriminalomsorgen
Justis- og beredskapsministeren har satt en stopper
Høring i justiskomiteen, forslag til statsbudsjettet 2022
Antallet ansatte i førstelinjen har en direkte sammenheng med hva som kan gjennomføres av både sikkerhets- og innholdsarbeid, sier Larsen
Pressemelding: forslag til statsbudsjettet 2022
Regjeringen har i dag lagt fram forslag til statsbudsjettet for 2022
Yrkesskade
Hver dag opplever ansatte i kriminalomsorgen en eller flere volds/trusselhendelser
Oslo fengsel
Så skjedde det igjen. De ansatte i Oslo fengsel ble i går informert gjennom media om hva som skjer med deres egen arbeidsplass.